OZ BB LUNA

IČO: 52307093

Kde nás nájdete:

Medená ulica 1, Pršianska terasa, Banská Bystrica, 97405


Kontakt:

lunabystrica@gmail.com

 +421 917 176 389 


Otvorené podľa dohody a podľa programu, ktorý nájdete na našej www stránke alebo Fb: Luna- Banská Bystrica