Rodinné konštelácie a Pohyby duše s Evou Babiakovou

18.10.2019

Pozývame Vás na večerné stretnutie : Rodinné konštelácie a Pohyby DušeSystemické konštelácie a Pohyby duše nám umožňujú odkryť skryté obsahy nevedomia, dostať sa tak k vlastnej životnej energii a tu opäť prijať do svojho života.Motiváciou k absolvovaniu workshopu môže byť uvedomenie si vlastnej problematickej situácie - nefunkčné vzťahy, finančné alebo zdravotné problémy, závislosti, neschopnosť zmeny ... alebo tiež silný pozitívny Zámer - vôľa pohnúť sa vpred, (seba)vedomie, navrátenie sa k vlastnej citlivosti a sileV konštelácii máme možnosť vidieť role, ktoré hráme a ktoré už nášmu životu neslúžia, alebo naopak nás brzdia a škodia nám a druhým. Môžeme sa naučiť ako z týchto vzorcov a návykov vystúpiť a svoj život tvoriť v harmónií s celkom a zároveň v súlade so svojou vnútornou pravdou.Toto stretnutie je vhodné pre ľudí ktorí s touto technikou nemajú žiadne skúsenosti aj pre skúsenejších účastníkov. Bude prebiehať teoreticky aj prakticky. Je dobrým spôsobom ako sa zoznámiť s technikou aj so sprievodcom pokiaľ o terapii uvažujete.Stretnutím bude sprevádzať Eva Babiaková, ktorá pracuje s ľuďmi, poskytuje individuálne terapie a vedie semináre zamerané na rodinné konštelácie, šamanské techniky, prácu s telom a energiou.
Je potrebné sa vopred prihlásiť a rezervovať si miesto prostredníctvom spávy na FB, emailu, alebo telefonicky. 

Piatok 18.10.2019, 18.3o -21.3o, Luna Banská Bystrica