Šamanizmus a súčasnosť

24.10.2019

Srdečne vás pozývame na prednášku a besedu s Dianou Grall.
Cesta šamana je cestou zeme, prírody. Je o priamom poznaní energie a jej využívaní. Naša civilizácia a spôsob života sa stal neudržateľný. Je veľká nerovnováha medzi mužským a ženským princípom, dušou a egom. Veľa myslíme, máme veľa vedomostí a technológie, na druhej strane však máme stále viac strachu, chorôb a psychických problémov. Vzdialili sme sa od zdroja a máme strach z Matky zeme, z jej živlov a divokej prírody. Naša snová, magická časť zaspala. Prestali sme počúvať staré učenie, naše vnímanie sa obmedzilo a vychýlili sme sa z rovnováhy. Je čas oživiť toto staré vedomie, prepojiť ho s novým - dnešným vedomím. Vytvoriť rovnováhu a tým aj mier po ktorom tak túžime.
Miesto : Centrum Luna Banská Bystrica, Medená 1
Začiatok 24. 10.2019 o 17.00 hod.
rezervácie : z.bohunova@gmail.com, 0905 636 318, vstupné 7eur
Tešíme sa na Vás.