Škola alchýmie a šamanizmu

25.01.2020

Milí priatelia, od októbra Vás pozývame do 1.ročníka Školy alchýmie a šamanizmu s Dianou Grall.

ZAČIATOK 26.10.2019! JE POTREBNÉ SA PRIHLÁSIŤ DO 22.12.2019. 

Hlavné témy 1. ročníka :
- životná sila a energetické telo človeka
- energia prostredia
- vnímanie jemných paralelných svetov
- vedomé snenie a využívanie snenia v realite
- liečivé šamanské obrady
Zámer :
Zámerom školy alchýmie a šamanizmu je sprostredkovať ľuďom informácie týkajúce sa duše, vecí skrytých a nevidených a priniesť ich k poznaniu vlastnej sily, energie duše.
Pozbierať svoju stratenú, premárnenú silu, naučiť sa ju zameriavať a používať. Zámerom školy je rozvoj potenciálu ukrytého v duši. Na mieste sú otázky ako : Kto som ? Odkiaľ som prišiel ? Aký je môj zámer ? Aký je môj dar, ktorý potrebujem otvoriť, aby som sa zrealizoval ? Preto je hlavnou témou 1.ročníka energia, energetické telo človeka, snenie a vnímanie. Nejde o informácie, ktoré lahodia vždy mysli, ktorá chce mať všetko pod kontrolou. Myseľ je obmedzená, tým čo vie a tým čo už je. Mnohé informácie môžu byť pre myseľ nepochopiteľné a iracionálne, prekračujúce oblasť normálneho, bežného vnímania. Dôležitou témou 1.ročníka je oprava škôd na energetickom tele, v energetickom poli. V energetickom tele sa nachádza bod vnímania z ktorého sa človek naučil vnímať seba a svet. Je pevne umiestnený na jednom mieste a nehýbe sa. Aby človek bol schopný vnímať aj to čo nepozná a hýbať sa slobodne je potrebné rozhýbať tento bod vnímania. Ako sa hýbe tento bod, hýbe sa aj človek v živote za hranice svojich možností a stáva sa silným. V prvom ročníku sa budeme tomuto bodu veľmi podrobne venovať. Pomocou starých techník učených v tajných školách budeme pracovať s bodom vnímania, s energetickým telom, navyšovať energetický potenciál, kumulovať energiu, zameriavať ju smerom k zámeru. Len keď človek má zámer, môže zamerať energiu, sústrediť ju a pracovať s ňou. Zrealizovať sa znamená stať sa zámerom, použiť vlastnú energiu, vlastnú dušu.
Diana Grall

Termíny 1. ročníka: 26.10, 23.11, 21.12, 25.1, 22.2, 21.3., 25.4, 23.5

Pre akékoľvek info nám napíšte mail alebo zavolajte :) 

Rezervácie : z.bohunova@gmail.com, 0905 636 318

                     lunabystrica@gmail.com, 0917 176 389