Tereza Ruth : Prebudenie Divokej ženy Banská Bystrica 07.09.2019  o 10.00 hod.

07.09.2019

"Hovorí sa ,že keď sa budeš túlať púšťou a západ slnka sa priblíži, a ty sa budeš cítiť tak trochu stratená a určite unavená, potom máš šťastie, pretože sa možno zapáčiš La Lobe, Divoške, ktorá ti ukáže niečo- niečo z duše."
Clarissa Pinkola Estés "Ženy ,ktoré behali s vlkmi"
Milé ženy,
skupina La Loba vás pozýva na
celodenný seminár pre ženy
PREBUDENIE DIVOKEJ ŽENY
sobota 07. september 2019 LUNA Banská Bystrica
https://www.facebook.com/luna.bystrica/Prebudiť divokú časť seba, svoju Divokú ženu - divošku znamená stretnúť sa so svojou jedinečnosťou a dovoliť si pustiť zo svojho tela a života všetko boľavé, staré a nepotrebné a vytvoriť tak priestor pre nové zámery a životné vízie.
Prebudiť svoju Divokú ženu znamená prostredníctvom hlboko intuitívneho spontánneho prejavu - v pohybe, zvuku či v uvoľnených emóciách uvidieť a spoznať a divokú a mnohokrát potlačenú časť svojej duše, urobiť konečne niečo zakázané, nemať nič na chvíľu vôbec pod kontrolou a byť v tom naplno, celá a pravdivá...
Prebudiť svoju Divokú ženu znamená dovoliť si včas vyjadriť svoje nie, aby sme aj vďaka tomu mohli svojmu životu a svetu okolo seba hovoriť áno...
Cez pocit hlbokého zakorenenia precítime vyživenie vlastného tela energiou Matky Zeme a posilňovaním svalov panvového dna "dynamikou panvového dna" sa naučíme rozprúdiť energiu v panve a precítiť svoje lono ako prameň vlastnej tvorivej sily a domov La Loby- Divošky, ktorá prebýva v každej z nás... Prostredníctvom tanca a meditácií zostúpime hlboko do svojho vnútra vedené jej hlasom, pokúsime sa ju spoznať, precítiť a zažiť a prizvať do svojho života.
Počas stretnutia budeme pracovať prostredníctvom jemných dychových cvičení, meditácií a vizualizácií, posilňovania svalov panvového dna a dynamiky panvového dna, ásan tantrajógy a cvičenia Mohendžodáro, tanečných a katarzných meditácií , šamanskej cesty za Divoškou a zdieľania v kruhu...
Seminárom PREBUDENIE DIVOKEJ ŽENY sprevádza Tereza Ruth,Tereza Ruth - dlhodobo vedie kurzy Mohendžodáro tantrajógy pre ženy a vlastné celodenné zážitkové semináre SEDEM KLENOTOV ŽENY, večerné "divotancovačky" (tanečno-pohybové meditácie) - BAUBO - Divotance Ženskej Duše a víkendové semináre so zameraním na prehlbovanie spojenia s mnohotvárnosťou živej ženskej podstaty - Vnútornej Ženy/Bohyne. Stále viac sa cíti volaná "esenciou Divokej ženy- Divošky" v každej žene a posilnenie a udržanie spojenia s ňou vníma ako úžasnú príležitosť k hlbokej osobnej transformácii pre každú z nás... a v tomto duchu vedie aj svoje semináre.Celodenný seminár Prebudenie Divokej ženy je zároveň vstupným - úvodným seminárom pre cyklus seminárov Sedem klenotov ženy.
Seminár Prebudenie Divokej ženy je možné ešte absolvovať samostatne, alebo je možné sa prihlásiť na celý cyklus.
Podrobnejšie informácie k cyklu celodenných seminárov
SEDEM KLENOTOV ŽENY Banská Bystrica:
https://www.facebook.com/events/324776934855118/Cena:
PREBUDENIE DIVOKEJ ŽENY - celodenný seminár 55 eur (samostatný vstup)
(SEDEM KLENOTOV ŽENY - cyklus celodenných seminárov 280
(7x 40 eur)
SEDEM KLENOTOV ŽENY 2019 Banská Bystrica
07.09 Prebudenie Divokej ženy
28.09 Sila srdca
12.10 Volanie neznáma
16.11 Odovzdávanie
07.12 Prijímanie
18.01. 2020 Liečenie lona
15.02.2020 Tanec BohyneKedy: sobota 7.9.2019
Kde: Luna Banská Bystrica
https://www.facebook.com/luna.bystrica/
prihlasovanie : laloba.skupina@gmail.com
bližšie informácie: laloba.skupina@gmail.com,
tereza.mohendzodaro@gmail.com
0910911748Prihlásenie cez FB je informatívne, pre prihlásenie a rezerváciu miesta v skupine je potrebné sa prihlásiť mailom. Pri prihlasovaní prosím uveďte, či máte záujem o prihlásenie na seminár Prebudenie Divokej ženy, alebo na celý cyklus seminárov Sedem klenotov ženy