“Sebavzdelávanie je, pevne tomu verím, jediná forma vzdelania, aká existuje.”– Isaac Asimov

Odporúčame na mesiac máj:

30.5.2019 Regresná terapia - Teória a prax (prednáška) 17.00 hod.

10.05.2019

"Minulosť zmeniť nemôžme, môžme však zmeniť svoj postoj voči nej a tým sa zmení aj naše prežívanie v prítomnosti".Regresná terapia je nehypnotická, hlbinná, psychoterapeutická metóda, ktorá vychádza z poznania súvislostí a práce medzi vedomím, podvedomím a nevedomím. Opiera sa o asociatívne vlastnosti pamäte. Príčiny súčasných problémov hľadá v minulosti (regres - návrat), či už blízkej (naša súčasná minulosť, prenatálne obdobie, detstvo, ) alebo vzdialenej ( minulé životy ).Regresnou terapiou môžeme spracovať a riešiť rôzne choroby, fyzické a psychické problémy, problémy s bolesťami rôznych častí tela, strachy, fóbie, závislosti, duševné poruchy, vzťahové problémy, problémy s rozhodovaním, modelové správanie, rôzne traumatické udalosti a iné problémy, ktoré nám komplikujú život.Prednáša: ARIS Zlatica Straková (FB)
Viac tu: https://www.zlatica-strakova.sk/regresna-terapia/